behovsprövning på engelska

Här ar alla behovsprövning översättning till engelska

behov

[behO:v] subst.
< behov, behovet, behov, behoven >
- något man måste ha, nödvändighet
need, requirement; necessity, want
Exempel:
  • vara i behov av vård - be in need of treatment
  • han har behov av att höra andras åsikter - he needs to hear other people's views
Uttryck:
  • uträtta sina behov ("gå på toaletten") - relieve oneself ("go to the toilet")
Sammansättningar:
  • personalbehov - staffing requirement
  • behovsprövning - means test
Övrig: need, requirement, necessity, want, staffing requirement, means test

behovsprövning

[2behO:vsprö:[email protected]] subst.
< behovsprövning, behovsprövningen >
- undersökning, d v s en allsidig prövning, som myndigheterna gör för att få veta om det finns skäl att betala en viss social förmån till någon (på sociala grunder)
means test (all-round investigation carried out by the authorities into the social and financial circumstances of a person who might be entitled to a certain social benefit)
Övrig: means test, all-round investigation carried out by the authorities into the social and financial circumstances of a person who might be entitled to a certain social benefit

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.