belägenhet på engelska

Här ar alla belägenhet översättning till engelska

belägenhet

[belÄ:genhe:t] subst.
< belägenhet, belägenheten, belägenheter >
- läge
situation, position, location; predicament, plight
(bildligt "situation")
("figuratively, "situation"")
Exempel:
  • han är i en svår belägenhet - he is in a real predicament
Övrig: situation, position, location, predicament, plight

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.