belägg på engelska

Här ar alla belägg översättning till engelska

belägg

[belEg:] subst.
< belägg, belägget, belägg, beläggen >
- exempel, belysande citat
example, instance; evidence, proof (example, an illustrative quotation)
Exempel:
  • jag har ett belägg på motsatsen till vad du säger - I can prove the opposite of what you're saying
Övrig: example, instance, evidence, proof, example, an illustrative quotation

belägger

[belEg:er] verb
< belägger, belade, belagt, belägg, belägga >
- ta upp plats
occupy, take (take up space)
Exempel:
  • alla platser är redan belagda - all the places are already taken
Övrig: occupy, take, take up space

belägger

[belEg:er] verb
< belägger, belade, belagt, belägg, belägga >
- täcka
cover; pave
Exempel:
  • bordet var belagt med silver - the table was set with silver
Övrig: cover, pave

belägger

[belEg:er] verb
< belägger, belade, belagt, belägg, belägga >
- utdöma, straffa med
impose (impose some form of punishment)
Exempel:
  • belägga med kvarstad - attach, sequestrate
Övrig: impose, impose some form of punishment

belägger

[belEg:er] verb
< belägger, belade, belagt, belägg, belägga >
- stödja med fakta, bevisa
support, substantiate, bear out (support by producing facts, prove)
Exempel:
  • han kunde belägga sitt påstående med statistik - he backed up his argument with statistics
Övrig: support, substantiate, bear out, support by producing facts, prove

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.