besatt på engelska

Här ar alla besatt översättning till engelska

besatt

[besAt:] adj.
< besatt, besatt, besatta >
- helt uppfylld (av en idé etc)
occupied; possessed, obsessed (absorbed, preoccupied (with a notion, etc.))
Exempel:
  • hon är besatt av sitt nya projekt - she is obsessed by her new project
Övrig: occupied, possessed, obsessed, absorbed, preoccupied

besitter

[besIt:er] verb
< besitter, besatt, besuttit, besitta >
- äger, har
possess; occupy (own, have)
Exempel:
  • besitta makt - have power
Övrig: possess, occupy, own, have

besätter

[besEt:er] verb
< besätter, besatte, besatt, besätt, besätta >
- inta, ockupera
occupy (take and maintain possession of)
Exempel:
  • fienden besatte huvudstaden - the enemy occupied the capital
Övrig: occupy, take and maintain possession of

besätter

[besEt:er] verb
< besätter, besatte, besatt, besätt, besätta >
- förse (en tjänst, en roll) med innehavare
fill (appoint sby to a post)
Exempel:
  • tjänsten har ännu inte besatts - the post has not yet been filled
Övrig: fill, appoint sby to a post

besätter

[besEt:er] verb
< besätter, besatte, besatt, besätt, besätta >
- uppta (en sittplats), fylla (en teatersalong)
occupy, fill (occupy a seat; fill (a theatre, etc.))
Exempel:
  • alla platser var redan besatta - all the seats were already taken
Övrig: occupy, fill, occupy a seat, fill

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.