besked på engelska

Här ar alla besked översättning till engelska

besked

[be$E:d] subst.
< besked, beskedet, besked, beskeden >
- svar, upplysning
information, answer
Exempel:
  • exakta besked gick inte att få - it was impossible to obtain any exact information
  • vi väntar på besked från landstinget - we are waiting for an answer from the county council
  • i söndags fick de besked att de måste flytta - last Sunday they were informed that they would have to move
Övrig: information, answer

besked

[be$E:d] subst.
< besked, beskedet, besked, beskeden >
properly, really
(i frasen "med besked" "(=med eftertryck, kraftfullt)")
("used in the phrase "with a vengeance" (=with emphasis, vigorously)")
Exempel:
  • när hon svarade gjorde hon det med besked - when she did answer, she did so with a vengeance
Övrig: properly, really

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.