beskrev på engelska

Här ar alla beskrev översättning till engelska

beskrev

[beskrE:v] se beskriver (1,2)
described; depicted, portrayed
Övrig: described, depicted, portrayed

beskriver

[beskrI:ver] verb
< beskriver, beskrev, beskrivit, beskriv, beskriva >
- berätta om, redogöra för, framställa
describe; depict, portray (give a (detailed) account of, report on)
Exempel:
  • metoden beskrivs i en rapport - the method is described in a report
  • han kan bäst beskrivas som en välgödd turist - he could perhaps be best described as an overfed tourist
Övrig: describe, depict, portray, give a account of, report on

beskriver

[beskrI:ver] verb
< beskriver, beskrev, beskrivit, beskriv, beskriva >
- bilda, röra sig i (t ex en bana i rymden)
describe (draw or trace the outline of)
Exempel:
  • jorden beskriver en ellipsformad bana runt solen - the earth describes an elliptical path round the sun
Övrig: describe, draw or trace the outline of

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.