beslut på engelska

Här ar alla beslut översättning till engelska

beslut

[beslU:t] subst.
< beslut, beslutet, beslut, besluten >
- något som är bestämt, avgörande, utslag
decision; resolution (that which is decided, judgement, etc.)
Exempel:
  • fatta beslut - come to a decision
  • driva igenom ett beslut - force through a decision
  • ägaren har överklagat hälsovårdsnämndens beslut att stänga krogen - the proprietor has appealed against the health authorities' decision to close the restaurant
  • beslut om sanktioner - decision on sanctions
Sammansättningar:
  • beslutsfattare - decision-maker
  • principbeslut - decision in principle
  • majoritetsbeslut - majority decision
Övrig: decision, resolution, decision-maker, decision in principle, majority decision, that which is decided, judgement, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.