besluten på engelska

Här ar alla besluten översättning till engelska

beslut

[beslU:t] subst.
< beslut, beslutet, beslut, besluten >
- något som är bestämt, avgörande, utslag
decision; resolution (that which is decided, judgement, etc.)
Exempel:
  • fatta beslut - come to a decision
  • driva igenom ett beslut - force through a decision
  • ägaren har överklagat hälsovårdsnämndens beslut att stänga krogen - the proprietor has appealed against the health authorities' decision to close the restaurant
  • beslut om sanktioner - decision on sanctions
Sammansättningar:
  • beslutsfattare - decision-maker
  • principbeslut - decision in principle
  • majoritetsbeslut - majority decision
Övrig: decision, resolution, decision-maker, decision in principle, majority decision, that which is decided, judgement, etc.

besluten

[beslU:ten] adj.
< besluten, beslutet, beslutna >
- som har beslutat sig för (något)
determined, resolved (having decided (to do sth.))
Exempel:
  • han är fast besluten att genomföra planen - he is absolutely determined to carry through the plan
Övrig: determined, resolved, having decided

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.