bestämmer på engelska

Här ar alla bestämmer översättning till engelska

bestämmer

[bestEm:er] verb
< bestämmer, bestämde, bestämt, bestäm, bestämma >
- besluta, avgöra
determine, settle, decide; prescribe
Exempel:
  • det är redan bestämt - it has already been decided
  • man bestämde sig för att bygga oljehamnen - the decision was made to go ahead with the oil port
  • han bestämde det mesta - he was the one who made most of the decisions
  • hon bestämde över mig - she controlled my life
Övrig: determine, settle, decide, prescribe

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.