bestämt på engelska

Här ar alla bestämt översättning till engelska

bestämd

[bestEm:d] adj.
< bestämd, bestämt, bestämda >
- fast, resolut; tydlig, klar
fixed, settled, definite
Exempel:
  • ett bestämt svar - a definite answer
Övrig: fixed, settled, definite

bestämmer

[bestEm:er] verb
< bestämmer, bestämde, bestämt, bestäm, bestämma >
- besluta, avgöra
determine, settle, decide; prescribe
Exempel:
  • det är redan bestämt - it has already been decided
  • man bestämde sig för att bygga oljehamnen - the decision was made to go ahead with the oil port
  • han bestämde det mesta - he was the one who made most of the decisions
  • hon bestämde över mig - she controlled my life
Övrig: determine, settle, decide, prescribe

bestämt

[bestEm:t] adv.
- av allt att döma, tydligen, troligen
certainly (judging from appearances, apparently)
Exempel:
  • han blev bestämt arg - it appears he flew into a rage
Övrig: certainly, judging from appearances, apparently

bestämt

[bestEm:t] adv.
- säkert
definitely, decidedly
Exempel:
  • det vet jag bestämt - I know that for certain
Övrig: definitely, decidedly

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.