bestod på engelska

Här ar alla bestod översättning till engelska

bestod

[bestO:d] se består (1,2)
consisted of, was composed (made up) of; contained
Övrig: consisted of, was composed of, contained

består

[bestÅ:r] verb
< består, bestod, bestått, bestå >
- stå fast, vara oförändrad
endure, last
Exempel:
  • det soliga vädret består under helgen - it will remain sunny over the weekend
Övrig: endure, last

består av/i

[bestÅ:r] se består i.swf
< består av/i, bestod, bestått, bestå >
- utgöras (av); innehålla
consist of, be composed (made up) of; contain
Exempel:
  • delegationen består av elva man - the delegation consists of eleven people
  • stipendiet består i att resekostnaderna betalas - the scholarship is awarded to cover travel expenses
  • skulpturen består till två tredjedelar av plast - two-thirds of the sculpture is plastic
Övrig: consist of, be composed of, contain

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.