betänketid på engelska

Här ar alla betänketid översättning till engelska

betänketid

[[email protected]:keti:d] subst.
< betänketid, betänketiden >
- tid att fundera på en sak; frist
time for consideration; respite; reconciliation period
Särskilt om den tid (lägst sex månader och högst ett år) som måste förflyta före en äktenskapsskillnad om makarna har barn under 16 år eller om bara ena maken vill skiljas.
"Used particularly of the period (of no less than six months and no longer than one year) which must be allowed to pass before a decree can be made absolute if the parties have a child or children under the age of sixteen or if only one of the parties wishes to have the marriage dissolved (reconciliation period)."
Övrig: time for consideration, respite, reconciliation period

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.