bidrag på engelska

Här ar alla bidrag översättning till engelska

bidrag

[2bI:dra:g] subst.
< bidrag, bidraget, bidrag, bidragen >
- hjälp, understöd av ekonomisk art; medverkan
contribution; allowance; benefit; subsidy
Exempel:
  • bidrag för energisparande åtgärder - contributions for measures taken to help save energy
  • föreningen är beroende av bidrag från allmänheten - the association is dependent on contributions from the general public
  • statliga bidrag till sysselsättningen - government subsidies to help stimulate employment
Sammansättningar:
  • studiebidrag - student grant
Övrig: contribution, allowance, benefit, subsidy, student grant

bidrar

[2bI:dra:r] verb
< bidrar, bidrog, bidragit, bidrag, bidraga >
- hjälpa, medverka
contribute, make a contribution to; help, promote
Exempel:
  • ett lotteri ska bidra till att finansiera verksamheten - a lottery will be organized to help finance the operation
  • hon bidrog till en konstruktiv lösning av frågan - she helped bring the matter to a satisfactory conclusion
  • en bidragande orsak till konflikten - one of the factors which contributed to the conflict
Övrig: contribute, make a contribution to, help, promote

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.