bilaga på engelska

Här ar alla bilaga översättning till engelska

bilaga

[2bI:la:ga] subst.
< bilaga, bilagan, bilagor >
- bifogad handling el. trycksak
supplement to a/the paper (supplementary material attached to a document, etc.)
Övrig: supplement to a, the paper, supplementary material attached to a document, etc.

bilaga

[2bI:la:ga el. 2bI:fo:gad fI:l] subst.
< bilaga, bilagan, bilagor >
- [i e-postsammanhang:] dokument som skickas som separat fil kopplad till ett e-meddelande
Variantform: bifogad fil
enclosure; appendix; supplement; insert (supplementary material attached to a document, etc.)
Övrig: enclosure, appendix, supplement, insert, supplementary material attached to a document, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.