bild på engelska

Här ar alla bild översättning till engelska

bild

[bil:d] subst.
< bild, bilden, bilder >
- återgivning (av något) genom teckning, foto etc
picture, image (representation (of sth.) by a drawing, photograph, etc.)
(bildligt "skildring")
("figuratively, "representation"")
Exempel:
  • ta bilder - take pictures
  • ge en bild av sin situation - describe one's situation
Sammansättningar:
  • bildkonst - visual arts
  • gatubild - street scene
  • minnesbild - recollection, visual picture
  • närbild - close-up
  • bildhuggare - sculptor
  • bildkonstnär - painter
  • bildmaterial - illustrations, pictures
  • bildmässig - visual, pictorial
Övrig: picture, image, visual arts, street scene, recollection, visual picture, close-up, sculptor, painter, illustrations, pictures, visual, pictorial, representation by a drawing, photograph, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.