bildskärm på engelska

Här ar alla bildskärm översättning till engelska

bildskärm

[2bIl:d$är:m] subst.
< bildskärm, bildskärmen, bildskärmar >
- skärm i TV-apparat el. dator där bilder visas elektroniskt
screen (the screen of a TV set or computer on which pictures are displayed electronically)
Övrig: screen, the screen of a tv set or computer on which pictures are displayed electronically

skärm

[$är:m] subst.
< skärm, skärmen, skärmar >
- skiva som skyddar el. täcker något; skiva som man visar bilder på
screen; shade; shield; peak
Sammansättningar:
  • lampskärm - lampshade
  • stänkskärm - mudguard
  • bildskärm - display
  • skärmmössa - peaked cap
Övrig: screen, shade, shield, peak, lampshade, mudguard, display, peaked cap

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.