bildspråk på engelska

Här ar alla bildspråk översättning till engelska

bildspråk

[2bIl:dsprå:k] subst.
< bildspråk, bildspråket, bildspråk, bildspråken >
- ett språk fullt av bilder och liknelser
imagery, metaphorical language (language using many metaphors and similes)
Övrig: imagery, metaphorical language, language using many metaphors and similes

bildspråk

[2bIl:dsprå:k] subst.
< bildspråk, bildspråket, bildspråk, bildspråken >
- sätt att uttrycka sig i bilder
pictorial language (method of communication by images)
Övrig: pictorial language, method of communication by images

språk

[språ:k] subst.
< språk, språket, språk, språken >
- (människans) sätt att meddela sig (genom tal och skrift)
language
(även utvidgat)
("also by extension")
Exempel:
  • främmande språk - foreign languages
  • siffrorna talade sitt tydliga språk - the figures spoke for themselves
Sammansättningar:
  • bildspråk - pictorial language, imagery, metaphor
  • fackspråk - technical language, terminology, jargon
  • maktspråk - dictatorial language
  • språkkunskap - knowledge of languages, linguistics
  • språkbruk - language use, linguistic usage
Övrig: language, pictorial language, imagery, metaphor, technical language, terminology, jargon, dictatorial language, knowledge of languages, linguistics, language use, linguistic usage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.