bilregister på engelska

Här ar alla bilregister översättning till engelska

bilregister

[2bI:lrejis:ter] subst.
< bilregister, bilregistret >
- en avdelning hos länsstyrelsen som har en förteckning över alla fordon som måste registreras t ex bilar, motorcyklar och terrängfordon
registry of motor vehicles (a division of the county administrative board which keeps a list of all the vehicles which must be registered, e.g. passenger cars, motor cycles and all-terrain vehicles)
Övrig: registry of motor vehicles, a division of the county administrative board which keeps a list of all the vehicles which must be registered, e.g. passenger cars, motor cycles and all-terrain vehicles

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.