binda på engelska

Här ar alla binda översättning till engelska

binda

[2bIn:da] subst.
< binda, bindan, bindor >
- tygremsa som håller fast förband; tygbit eller liknande som suger upp vätska
bandage (strip of fabric for dressing or binding wounds or for absorbing liquid)
Sammansättningar:
  • gasbinda - gauze bandage
  • dambinda - sanitary towel (napkin)
Övrig: bandage, gauze bandage, sanitary towel, strip of fabric for dressing or binding wounds or for absorbing liquid

binder

[bIn:der] verb
< binder, band, bundit, bind, binda >
- knyta, fästa, surra
bind, tie
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • hon bands till händer och fötter - she was bound hand and foot
  • bindande bevis - binding evidence
Övrig: bind, tie

binder sig

[bIn:der+sej] verb
< binder sig, band, bundit, bind, binda >
- lova (att ställa upp)
bind (commit) oneself, undertake (promise (to do sth.))
Exempel:
  • binda sig för ett förslag - commit oneself to a suggestion
Övrig: bind oneself, undertake, promise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.