biomassa på engelska

Här ar alla biomassa översättning till engelska

biomassa

[2bIomas:a] subst.
< biomassa, biomassan, biomassor >
- mängden av levande materia (på jorden, i en sjö e dyl)
biomass (the amount of living matter in a habitat (such as the earth, a lake, etc.))
Övrig: biomass, the amount of living matter in a habitat

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.