biter på engelska

Här ar alla biter översättning till engelska

biter

[bI:ter] verb
< biter, bet, bitit, bit, bita >
- sätta tänderna i (för att äta, attackera etc)
bite (sink one's teeth into (in order to eat, attack, etc.))
Uttryck:
  • få något att bita i ("få en svår uppgift") - get sth. to get one's teeth into ("be given a difficult task")
Övrig: bite, sink one's teeth into

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.