blåsa på engelska

Här ar alla blåsa översättning till engelska

blåsa

[2blÅ:sa] subst.
< blåsa, blåsan, blåsor >
- svullnad på huden (som innehåller vätska)
blister (a (usually fluid-filled) vesicle on the skin)
Exempel:
  • jag har fått en blåsa på foten - I've got a blister on my foot
Övrig: blister, a vesicle on the skin

blåsa

[2blÅ:sa] subst.
< blåsa, blåsan, blåsor >
- behållare för vätska inuti kroppen
bladder (membranous sac inside the body for the retention of liquid)
Sammansättningar:
  • urinblåsa - urinary bladder
  • gallblåsa - gall bladder
Övrig: bladder, urinary bladder, gall bladder, membranous sac inside the body for the retention of liquid

blåser

[blÅ:ser] verb
< blåser, blåste, blåst, blås, blåsa >
- (om vind:) röra sig, fläkta; (om människa:) sätta luft i rörelse (med lungorna)
blow ((of wind:) move, as of a breeze, etc.; (of persons:) create a current of air by blowing)
Exempel:
  • det blåste upp - the wind rose
  • han blåste ut ljuset - he blew out the light
Uttryck:
  • bli blåst ("bli lurad") - be swindled ("cheated")
Sammansättningar:
  • blåsinstrument - wind instrument
  • blåsorkester - brass band
Övrig: blow, wind instrument, brass band, move, as of a breeze, etc., create a current of air by blowing

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.