bland på engelska

Här ar alla bland översättning till engelska

bland

[blan:d] prep.
- mellan; i kretsen av; förutom, jämte
among, amongst
Exempel:
  • bland de andra deltagarna - among the other participants
  • bland de fem bästa - among the first five
  • bland andra - among others
  • bland annat (= bl a) - among other things
Övrig: among, amongst

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.