blanko på engelska

Här ar alla blanko översättning till engelska

blanko

[[email protected]:kå] subst.
Variantform: blanco
in blank
Uttryck:
  • underteckna in blanko ("underteckna ett dokument som inte är ifyllt") - sign in blank ("sign a document which has not been filled in")
Övrig: in blank

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.