bo på engelska

Här ar alla bo översättning till engelska

BO

[2bE:o:] förk.
- Barnombudsmannen
the Childern's Ombudsman
Myndighet som tar tillvara barn och ungdomars rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkommission.
Övrig: the childern's ombudsman

bo

[bo:] subst.
< bo, boet, bon, bona >
- bostad för djur (rede, ide etc)
nest; den, hole, lair (the shelter of a bird or animal)
(bildligt om bostad för människor)
("used figuratively of human dwellings")
Sammansättningar:
  • fågelbo - bird's nest
Övrig: nest, den, hole, lair, bird's nest, the shelter of a bird or animal

bo

[bo:] subst.
< bo, boet, bon, bona >
- egendom
estate, property
Sammansättningar:
  • bodelning - distribution of marital property
  • boskillnad - division of marital property
  • dödsbo - estate [of a dead person]
Övrig: estate, property, distribution of marital property, division of marital property, estate [of a dead person]

bor

[bo:r] verb
< bor, bodde, bott, bo >
- ha sin bostad
live; stay; reside, dwell (have one's home)
Exempel:
  • hon bor i villa - she lives in a detached house
  • var bor du? jag bor på Vasagatan -
Övrig: live, stay, reside, dwell, have one's home

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.