centimeter på engelska

Här ar alla centimeter översättning till engelska

centimeter

[sentimE:ter] subst.
< centimeter, centimetern, centimeter, centimeterna >
- hundradels meter
centimetre, (centimeter US) (one one-hundredth of a metre)
Övrig: centimetre, , one one-hundredth of a metre

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.