centraliserar på engelska

Här ar alla centraliserar översättning till engelska

centraliserar

[sentralisE:rar] verb
< centraliserar, centraliserade, centraliserat, centralisera >
- förena, samla, koncentrera till ett ställe
centralize (unify, collect, draw to or gather about a centre)
Exempel:
  • vi vill motverka en centraliserad statsmakt - we want to combat the centralization of political power
Övrig: centralize, unify, collect, draw to or gather about a centre

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.