cirkus på engelska

Här ar alla cirkus översättning till engelska

cirkus

[sIr:kus] subst.
< cirkus, cirkusen, cirkusar >
- hus el. tält där akrobater och djur etc uppträder
circus (entertainment typically presented in a large building or tent involving performances by acrobats, animals, etc.)
(bildligt även om så kaotiska förhållanden att det väcker löje)
("also used figuratively of a situation so chaotic as to be ridiculous")
Exempel:
  • sammanträdet övergick så småningom till rena cirkusen - the meeting gradually degenerated into an utter circus
Sammansättningar:
  • cirkusartist - circus performer
Övrig: circus, circus performer, entertainment typically presented in a large building or tent involving performances by acrobats, animals, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.