civilförsvar på engelska

Här ar alla civilförsvar översättning till engelska

civil

[sivI:l] adj.
< civil, civilt, civila >
- som rör medborgare i allmänhet; icke-militär
civil; civilian (affecting the general population; non-military)
Exempel:
 • civila kläder - civilian clothing, plain clothes
 • vad är du i det civila? - what are you (do you do) in civilian life?
Sammansättningar:
 • civilbefolkning - civilian population
 • civilrätt - civil law
 • civilförsvar - civil defence
 • civilmotstånd - civil disobedience
Övrig: civil, civilian, civilian population, civil law, civil defence, civil disobedience, affecting the general population, non-military

civilförsvar

[2sivI:lför+sva:r] subst.
< civilförsvar, civilförsvaret >
- organisation inom totalförsvaret med uppgift att rädda civilbefolkning vid krig, t ex släcka bränder och ge skadade första hjälpen
civil defence (organization within the total defence responsible for saving the civil population in the event of war (e.g. put out fires, provide first aid to the injured))
Alla svenskar mellan 16 och 65 år omfattas av civilförsvarsplikten.
"All Swedish citizens between the ages of 16 and 65 are required to do civil defence duty."
Övrig: civil defence, organization within the total defence responsible for saving the civil population in the event of war

försvar

[för+svA:r] subst.
< försvar, försvaret >
- skydd mot krig; krigsmakt
defence
Exempel:
 • ett starkt försvar - a strong defence
Sammansättningar:
 • civilförsvar - civil defence
 • försvarsdepartement - Ministry of Defence
 • försvarsgren - fighting service
 • försvarsminister - Minister of Defence
 • försvarsstab - defence staff
Övrig: defence, civil defence, ministry of defence, fighting service, minister of defence, defence staff

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.