därvidlag på engelska

Här ar alla därvidlag översättning till engelska

därvidlag

[dÄ:rvidla:g] adv.
- i detta avseende, beträffande den saken
in that respect
Övrig: in that respect

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.