dåvarande på engelska

Här ar alla dåvarande översättning till engelska

dåvarande

[2dÅ:va:rande] adj.
- som var vid en viss tidpunkt; tidigare kallad
then, former
Exempel:
  • den dåvarande rektorn - the then headmaster
  • det dåvarande Bondeförbundet, numera Centern - the former Farmers' Party, now called the Centre Party
Övrig: then, former

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.