död på engelska

Här ar alla död översättning till engelska

död

[dö:d] adj.
< död, dött, döda >
- som har slutat leva, avliden, livlös
dead
Exempel:
 • en död råtta - a dead rat
 • kungen är död - the king is dead
 • dött lopp - dead heat
Sammansättningar:
 • stendöd - stone dead
Övrig: dead, stone dead

död

[dö:d] subst.
< död, döden >
- slut på livet
death
Exempel:
 • han var vid sin död 75 år - at the time of his death, he was 75 years old
 • sväva mellan liv och död - hover between life and death
 • en strid på liv och död - a life-and-death struggle
Uttryck:
 • (jaga) till döds ("tills döden inträffar") - (hunt) to death ("until death occurs")
 • ta död på ("avliva, få att försvinna") (ett rykte etc) - kill ("put to death, make disappear") (a rumour, etc.)
 • ligga för döden ("vara så sjuk att döden är nära") - be on one's deathbed ("be ill and close to death")
Sammansättningar:
 • hjältedöd - death of a hero
 • tidningsdöd - closing down of newspapers (because of falling circulation)
 • dödsolycka - fatal accident
 • hjärndöd - brain-dead
 • skogsdöd - death of forests (owing to pollution)
 • dödgrävare - gravedigger
 • dödsdom - death sentence
 • dödsdömd - sentenced to death
 • dödsförakt - contempt of (for) death
 • dödsstöt - death blow, kiss of death
 • dödssynd - mortal sin
 • dödstyst - dead silent, deathly still
 • dödvikt - deadweight
Övrig: death, death of a hero, closing down of newspapers, fatal accident, brain-dead, death of forests, gravedigger, death sentence, sentenced to death, contempt of death, death blow, kiss of death, mortal sin, dead silent, deathly still, deadweight

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.