dödsbo på engelska

Här ar alla dödsbo översättning till engelska

bo

[bo:] subst.
< bo, boet, bon, bona >
- egendom
estate, property
Sammansättningar:
  • bodelning - distribution of marital property
  • boskillnad - division of marital property
  • dödsbo - estate [of a dead person]
Övrig: estate, property, distribution of marital property, division of marital property, estate [of a dead person]

dödsbo

[2dÖt:sbo:] subst.
< dödsbo, dödsboet, dödsbon, dödsbona >
- en avliden persons tillgångar och skulder = kvarlåtenskap
estate
Kvarlåtenskapen ägs av dödsboet och övergår till arvtagaren först efter arvskiftet.
"The property left by the deceased is owned by the estate and is transferred to the heirs only after estate distribution"
Sammansättningar:
  • dödsbodelägare - beneficiary of an estate
Övrig: estate, beneficiary of an estate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.