daghem på engelska

Här ar alla daghem översättning till engelska

daghem

[2dA:ghem:] subst.
< daghem, daghemmet, daghem, daghemmen >
- en form av kommunal förskola
day nursery (a kind of municipal preschool)
Daghemmen tar emot barn i förskoleåldern när föräldrarna arbetar eller studerar; det råder brist på daghem och det kan ta lång tid innan man får en daghemsplats.
"The day nurseries take in preschool-aged children while their parents are working or studying; there is a shortage of day nurseries, and it can take a long time before parents can get a place."
Sammansättningar:
  • barndaghem - day nursery
  • daghemskö - day-nursery waiting list
Övrig: day nursery, day nursery, day-nursery waiting list, a kind of municipal preschool

hem

[hem:] subst.
< hem, hemmet, hem, hemmen >
- institution som fungerar som bostad
home; house (an institution or building serving as a home or as accommodation)
Sammansättningar:
  • vårdhem - nursing home
  • daghem - day nursery
  • vandrarhem - youth hostel
Övrig: home, house, nursing home, day nursery, youth hostel, an institution or building serving as a home or as accommodation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.