dagordning på engelska

Här ar alla dagordning översättning till engelska

dagordning

[2dA:gå:[email protected]] subst.
< dagordning, dagordningen >
- lista på frågor som ska diskuteras vid ett sammanträde
agenda (list of things to be considered at a meeting)
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • vad står på dagordningen? - what's on the agenda?
Övrig: agenda, list of things to be considered at a meeting

ordning

[2Å:[email protected]] subst.
< ordning, ordningen, ordningar >
- naturligt el. skapat system
order
Exempel:
  • enligt naturens ordning - according to the laws of nature
Sammansättningar:
  • dagordning - agenda
  • samhällsordning - social order
Övrig: order, agenda, social order

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.