dagsböter på engelska

Här ar alla dagsböter översättning till engelska

dagsbot

[2dAk:sbo:t] subst.
< dagsbot, dagsboten, dagsböter >
- böter som har fastställts som en viss summa pengar per dag (t ex 20 dagsböter á 30 kronor = 600 kronor)
Användning: mest i plural
[means-related] unit fine (fines set at a specific sum of money per day (e.g. 20 unit fines of 30 kronor each = 600 kronor))
Summans storlek beror på inkomsterna.
"The size of the sum depends on the offender's income."
Exempel:
  • betala dagsböter - pay fines
Övrig: [means-related] unit fine, fines set at a specific sum of money per day

dagsböter

[2dAk:sbö:ter] se dags|bot
[means-related] unit fine
Övrig: [means-related] unit fine

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.