dagsljus på engelska

Här ar alla dagsljus översättning till engelska

dagsljus

[2dAk:sju:s] subst.
< dagsljus, dagsljuset >
- ljuset på dagen
daylight (light of day)
Exempel:
  • i dagsljuset - in daylight
Övrig: daylight, light of day

ljus

[ju:s] subst.
< ljus, ljuset, ljus, ljusen >
- det som gör att man kan se, sken
light
Motsatser: mörker
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • ljus och mörker - light and dark
Uttryck:
  • kasta el. sprida ljus över något ("göra något begripligt") - shed some light on sth. ("make sth. understood")
  • se dagens ljus ("födas") - begin ("be born")
Sammansättningar:
  • dagsljus - daylight
  • ljussignal - light signal
Övrig: light, daylight, light signal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.