dalar på engelska

Här ar alla dalar översättning till engelska

dal

[da:l] subst.
< dal, dalen, dalar >
- fördjupning mellan två höjder, sänka
valley (depression between two high points; hollow)
Sammansättningar:
  • vågdal - trough
  • älvdal - river valley
  • dalgång - long valley
Övrig: valley, trough, river valley, long valley, depression between two high points, hollow

dalar

[2dA:lar] verb
< dalar, dalade, dalat, dala >
- sjunka sakta
sink, go down, descend, fall (sink slowly)
(även bildligt ("minska"))
("also used figuratively, ("decline")")
Exempel:
  • solen dalar - the sun is setting
  • vårt mod dalade - our courage sank
Övrig: sink, go down, descend, fall, sink slowly

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.