deklaration på engelska

Här ar alla deklaration översättning till engelska

deklaration

[deklara$O:n] subst.
< deklaration, deklarationen, deklarationer >
- uppgift om inkomst
income-tax return [form] (formal statement of income)
Deklarationen görs dels på en förenklad förtryckt blankett för enskilda skattebetalare, som före den 2 maj skall skickas in till lokala skattemyndigheten i det län där de bor, och på en blankett för bl.a rörelseidkare, som skall fyllas i och skickas in före den 31 mars varje år.
"each year, by May 3rd, you must fill in a form stating how much you have earned during the previous year. This form must be sent to the local tax authorities of your county of residence. Simplified forms are available for certain categories of income earners."
Sammansättningar:
  • allmän självdeklaration - income-tax return
  • deklarationsblankett - income-tax return form
Övrig: income-tax return [form], income-tax return, income-tax return form, formal statement of income

deklaration

[deklara$O:n] subst.
< deklaration, deklarationen, deklarationer >
- förklaring, uttalande
declaration (explanation; pronouncement)
Exempel:
  • Deklarationen om de mänskliga rättigheterna - the Declaration of Human Rights
Övrig: declaration, explanation, pronouncement

deklaration

[deklara$O:n] subst.
< deklaration, deklarationen, deklarationer >
- uppgift om hur en vara är sammansatt
ingredients (description of product contents)
Sammansättningar:
  • varudeklaration - description of goods
Övrig: ingredients, description of goods, description of product contents

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.