destillation på engelska

Här ar alla destillation översättning till engelska

destillation

[destila$O:n] subst.
< destillation, destillationen, destillationer >
- process där en vätska förvandlas till ånga genom upphettning och åter till vätska genom avkylning
distillation (process of purifying a liquid by successive evaporation and condensation)
Övrig: distillation, process of purifying a liquid by successive evaporation and condensation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.