desto på engelska

Här ar alla desto översättning till engelska

desto

[dEs:to] adv.
Användning: endast i fraser
Exempel:
  • ju förr desto bättre - the sooner the better
  • hon säger inte mycket men tänker desto mer - she may not say much, but she thinks deeply
  • inte desto mindre - nonetheless

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.