detaljhandel på engelska

Här ar alla detaljhandel översättning till engelska

detaljhandel

[2detAl:jhan:del] subst.
< detaljhandel, detaljhandeln >
- handel direkt till kunden
retail trade, retailing (industry selling commodities or goods to the end consumer)
Motsatser: partihandel
Exempel:
  • detaljhandeln ökade sin försäljning i december - retail sales increased in December
Övrig: retail trade, retailing, industry selling commodities or goods to the end consumer

handel

[hAn:del] subst.
< handel, handeln >
- köp och försäljning; köpenskap
trade; commerce, business (buying and selling, commercial activities)
Exempel:
  • Sveriges handel med Kina har ökat - Sweden's trade with China has increased
Sammansättningar:
  • utrikeshandel - foreign trade
  • detaljhandel - retail trade
  • narkotikahandel - drug traffic
  • handelsavtal - trade agreement
  • handelsanställd - shop employee
  • handelsbalans - balance of trade
Övrig: trade, commerce, business, foreign trade, retail trade, drug traffic, trade agreement, shop employee, balance of trade, buying and selling, commercial activities

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.