dikterar på engelska

Här ar alla dikterar översättning till engelska

dikterar

[diktE:rar] verb
< dikterar, dikterade, dikterat, diktera >
- läsa högt för nedskrivning (ord för ord)
dictate (read aloud for transcription)
Exempel:
  • hon dikterade ett brev för sin sekreterare - she dictated a letter to her secretary
Övrig: dictate, read aloud for transcription

dikterar

[diktE:rar] verb
< dikterar, dikterade, dikterat, diktera >
- bestämma, föreskriva
dictate (specify authoritatively, prescribe)
Exempel:
  • segrarna dikterade villkoren för fred - the victors dictated the conditions of peace
Övrig: dictate, specify authoritatively, prescribe

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.