disponerar på engelska

Här ar alla disponerar översättning till engelska

disponerar

[disponE:rar] verb
< disponerar, disponerade, disponerat, disponera >
- bestämma över, förfoga över
have at one's disposal (be in control of, have the use of)
Exempel:
  • du kan disponera min lägenhet - my flat is at your disposal
Övrig: have at one's disposal, be in control of, have the use of

disponerar

[disponE:rar] verb
< disponerar, disponerade, disponerat, disponera >
- indela (tid, utrymme etc), planlägga
arrange (allot (time, space, etc.); plan, organize)
Exempel:
  • ett väl disponerat anförande - a well-structured speech
Övrig: arrange, allot, plan, organize

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.