distriktsläkare på engelska

Här ar alla distriktsläkare översättning till engelska

distriktsläkare

[2distrIk:tslä:kare] subst.
< distriktsläkare, distriktsläkaren, distriktsläkare, distriktsläkarna >
district medical officer
Läkare inom den öppna vården som bedrivs i landstingets regi. Man betalar endast en mindre del av kostnaden för varje besök enligt en fastställd taxa. Läkaren arbetar inom ett bestämt sjukvårdsområde och kan vid behov ge remiss till specialistvård.
"A doctor employed by the public health-care services run by the county council. Patients need pay only a small percentage of the cost of visits by a district medical officer, which are charged according to a standard tariff. These doctors work in one particular health-care district and can refer patients to specialist care if necessary."
Sammansättningar:
  • distriktsläkarmottagning - district medical offices
Övrig: district medical officer, district medical offices

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.