dito på engelska

Här ar alla dito översättning till engelska

dito

[dI:to] adv.
- detsamma, likaledes
Variantform: d:o
ditto (the same; in the same manner)
Övrig: ditto, the same, in the same manner

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.