djup på engelska

Här ar alla djup översättning till engelska

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- som har stort avstånd till botten; som går långt ner eller in
deep (being far from the bottom; going far down or in)
Exempel:
 • en djup brunn - a deep well
 • sjön är tio meter djup - the lake is ten metres deep
 • djupa skogar - deep forests
 • djupa tallrikar - deep plates
 • garderoben är 60 cm djup - the wardrobe is 60 cm deep
Sammansättningar:
 • bråddjup - precipitous
 • meterdjup - depth in metres
Övrig: deep, precipitous, depth in metres, being far from the bottom, going far down or in

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- höggradig, kraftig, stark
deep (to a high degree, strong, powerful)
Exempel:
 • djup sömn - deep sleep
 • djup kris - severe crisis
 • djup oro - deep anxiety
 • ett djupt andetag - a deep breath
Övrig: deep, to a high degree, strong, powerful

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- låg, dov
deep, low
(om röster, toner etc)
("of voices, notes, etc.")
Exempel:
 • djup basröst - deep bass voice
Övrig: deep, low

djup

[ju:p] subst.
< djup, djupet, djup, djupen >
- avståndet från ytan till botten; ställe långt ner (eller in)
depth (distance from the surface to the bottom; place far down (or in))
Exempel:
 • på tre meters djup - at a depth of three metres
 • dras ner i djupet - be dragged down to the depths
Uttryck:
 • gå på djupet med ("gå igenom grundligt") - get to the bottom of ("go through thoroughly")
Sammansättningar:
 • havsdjup - ocean depth
 • vattendjup - depth (of the water)
 • bråddjup - precipitous
 • djupgående - draught; (bildligt) profound
Övrig: depth, ocean depth, depth, precipitous, draught, profound, distance from the surface to the bottom, place far down

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.