djupt på engelska

Här ar alla djupt översättning till engelska

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- som har stort avstånd till botten; som går långt ner eller in
deep (being far from the bottom; going far down or in)
Exempel:
 • en djup brunn - a deep well
 • sjön är tio meter djup - the lake is ten metres deep
 • djupa skogar - deep forests
 • djupa tallrikar - deep plates
 • garderoben är 60 cm djup - the wardrobe is 60 cm deep
Sammansättningar:
 • bråddjup - precipitous
 • meterdjup - depth in metres
Övrig: deep, precipitous, depth in metres, being far from the bottom, going far down or in

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- höggradig, kraftig, stark
deep (to a high degree, strong, powerful)
Exempel:
 • djup sömn - deep sleep
 • djup kris - severe crisis
 • djup oro - deep anxiety
 • ett djupt andetag - a deep breath
Övrig: deep, to a high degree, strong, powerful

djup

[ju:p] adj.
< djup, djupt, djupa >
- låg, dov
deep, low
(om röster, toner etc)
("of voices, notes, etc.")
Exempel:
 • djup basröst - deep bass voice
Övrig: deep, low

djupt

[ju:pt] se "djup" adj(ektiv) "1"
- långt nere eller inne
deeply, deep (far down or in)
Exempel:
 • djupt nere i vattnet - deep down in the water
 • djupt inne i skogen - deep in the woods
Övrig: deeply, deep, far down or in

djupt

[ju:pt] adv.
- starkt, mycket
deeply (strongly, very)
Exempel:
 • djupt religiös - deeply religious
 • djupt splittrad - deeply split
Övrig: deeply, strongly, very

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.