domstol på engelska

Här ar alla domstol översättning till engelska

domstol

[2dOm:sto:l] subst.
< domstol, domstolen, domstolar >
- myndighet som dömer i rättsfall
court [of law]
Det finns allmänna domstolar (tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen), allmänna förvaltningsdomstolar (länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten) och specialdomstolar, t ex arbetsdomstolen.
"There are public courts (district court, court of appeals, the Supreme Court), public administrative courts (county administrative court, administrative court of appeal, and the Supreme Administrative Court), and specialized courts, such as the Labour Court."
Exempel:
  • pröva inför domstol - try before a court of law
  • Högsta domstolen - the Supreme Court
Sammansättningar:
  • Arbetsdomstolen - the Labour Court
  • domstolsförhandling - court proceedings
Övrig: court [of law], the labour court, court proceedings

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.