dräktighet på engelska

Här ar alla dräktighet översättning till engelska

dräktighet

[drEk:tighe:t] subst.
< dräktighet, dräktigheten >
- ett fartygs lastningsförmåga
tonnage
Övrig: tonnage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.